slett07_2 okladka

Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Jarosław Pająkowski
Zlądowacenie jeziora w okolicy rezerwatu „Cisy Staropolskie...” na podstawie analizy subfosylnych szczątków Cladocera

Jarosław Pająkowski
Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w okolicy rezerwatu „Cisy Staropolskie...”

Jarosław Pająkowski
Zmiany warunków siedliskowych populacji cisa w rezerwacie „Cisy Staropolskie...” w późnym glacjalne i holocenie