slett08_2 okladka

Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Magdalena Ratajczak-Szczerba, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Iwona Okuniewska-Nowaczyk
Morfologia dna i osady denne kopalnego zbiornika w rynnie jordanowsko-niesulickiej koło Lubrzy, Pojezierze Lubuskie

Daniel Okupny, Sławomir Żurek, Jacek Forysiak
Analiza przestrzenna rozmieszczenia torfowisk regionu łódzkiego

Opinie

Kazimierz Tobolski, Janusz Kochanowski
Czy tylko w przeszłości niszczono i przekształcano śródpolne mokradła? Uwagi na marginesie dwóch recenzji…

Spotkania naukowe

Magdalena Suchora, Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Jarosław Pietruczuk
V Sesja Paleolimnologiczna „Płytkie jeziora jako obiekty badań paleolimnologicznych i sukcesji torfowiskowej”, 27-28 marca 2014, Lublin