Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Daniel Okupny, Barbara Sapek, Sławomir Żurek
Skład chemiczny osadów organogenicznych z wczesnoholoceńskiego osuwiska w Szymbarku-Kamionce (Beskid Niski, Południowa Polska)

Jarosław Pietruczuk
Paleomorfologia i biogeniczna sukcesja osadowa alkalicznego kompleksu torfowiskowego Bagno Bubnów (Poleski Park Narodowy, Polesie Lubelskie) w świetle analiz przestrzennych

Mariusz Pełechaty, Eugeniusz Pronin
Rola roślinności wodnej i szuwarowej w funkcjonowaniu jezior i ocenie stanu ich wód