okladka

ARTYKUŁY

Kazimierz Tobolski
Kulturowe aspekty torfu i torfowisk

Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Joanna Zachowicz, Szymon Uścinowicz
Nowe spojrzenie na rozwój zbiorników przybrzeżnych południowego Bałtyku

Dorota Nalepka & Adam Walanus
Wizualizacja zmienności rozprzestrzenienia pyłku wybranych taksonów w późnym glacjale i holocenie w rejonie Kujaw

Milena Obremska
Wpływ Zalewu Żurskiego na akumulację powierzchniowych warstw osadów jeziora Mukrza

Joanna Święta-Musznicka
Palinologiczne spektra powierzchniowe osadów dennych trzech jezior w północnej Polsce

RECENZJE

Józef Szmeja, Kazimierz Tobolski
Milecka K.Historia jezior lobeliowych zachodniej czci Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

Mariusz Lamentowicz
Rydin H. & Jeglum J. with contribution of Hooijer A., Clarkson B.R., Clarkson B.D., Mauquoy D & Bennett K.D. 2006. Biology of Peatlands