okladka

ARTYKUŁY

Marcin Grandke
Zmiany powierzchni jezior Breńskie i Białe-Miałkie (Pojezierze Sławskie) w latach 1778-2008

Agnieszka Łopatka, Mariusz Gałka
Charakterystyka torfowiska "Zapadź" koło Pszczyny

Mariusz Gałka
A short note about Dolgi Elnik peat bog - Zuratkul National Park (the southern Urals)

RECENZJE

Wojciech Tylmann
Pollution of Lakes and Rivers: A Paleoenvironmental Perspective

SPOTKANIA NAUKOWE

Grzegorz Kowalewski
Akcenty paleolimnologiczne na XVI Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych oraz garść refleksji o przestrzeni współpracy (neo)limnologii i paleolimnologii